Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały i substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne. W celu zachowania i ochrony środowiska Unia Europejska wydała zatem dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE – zwana dyrektywą „WEEE”).

Celem dyrektywy WEEE jest usuwanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych w sposób przyjazny dla środowiska oraz wzmocnienie przygotowania do ich ponownego użycia. W pierwszej kolejności należy unikać powstawania odpadów. Poprzez ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku należy ponadto ograniczyć ilość odpadów, których trzeba się pozbyć.

Poszczególne państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia dyrektywy WEEE do swojego krajowego ustawodawstwa. Krajowe regulacje prawne zawierają odpowiednie wytyczne dla producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych.

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące możliwości usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Urządzenia elektryczne i elektroniczne – rejestracja w Polsce

Jako producent jesteśmy zarejestrowani we właściwym rejestrze zużytych urządzeń elektrycznych Ministerstwa Środowiska pod następującym numerem (nr w rejestrze WEEE): 000025152

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne – wskazówki dotyczące ich usuwania

W gospodarstwach domowych używających urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych należy przestrzegać poniższych ważnych wskazówek, aby usuwać zużyty sprzęt w sposób przyjazny dla środowiska i w celu własnego bezpieczeństwa.

a. Usuwanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz znaczenie symbolu (przekreślonego kosza na śmieci) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niemieckiej ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Posiadacze zużytego sprzętu zobowiązani są usunąć go, oddzielając od nieposortowanych odpadów komunalnych. Przed oddaniem sprzętu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów należy usunąć z niego zużyte baterie i akumulatory, które nie są częścią tego sprzętu. Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno usuwać jak nieposortowane odpady komunalne ani łączyć z odpadami domowymi. Urządzenia takie należy zbierać selektywnie i usuwać w ramach lokalnych systemów ich zbierania i zwrotu.

Symbol z Załącznika nr 3 do niem. ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza zużyty sprzęt, który należy usunąć selektywnie, oddzielając od nieposortowanych odpadów komunalnych. Symbol selektywnego zbierania urządzeń elektrycznych i elektronicznych przedstawia przekreślony kosz na śmieci na kółkach i wygląda następująco:

b. UWAGA na ochronę danych osobowych

Określone zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają pamięci danych, w których mogą znajdować się jeszcze wrażliwe dane osobowe, które nie powinny trafić w ręce osób trzecich. Wyraźnie zwracamy tutaj uwagę na to, że posiadacze końcowi zużytego sprzętu są samodzielnie odpowiedzialni za wykasowanie danych osobowych w zużytych urządzeniach przeznaczonych do usunięcia.

c. Wskazówki dotyczące możliwości zwrotu zużytego sprzętu w przypadku zamówień na adres poza granicami Niemiec

Polska

Volkswagen Group Charging GmbH jest uczestnikiem CCR Polska Sp. z o.o., dopuszczonego w Polsce tak zwanego systemu compliance w zakresie zwrotu, przetwarzania i recyklingu urządzeń elektrycznych na końcu ich okresu użytkowania.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można przekazać do lokalnych składowisk odpadów. Więcej informacji o miejscach przekazywania odpadów elektrycznych i elektronicznych znajduje się tutaj:

https://bdo.mos.gov.pl/web/

Spółka Volkswagen Group Charging GmbH jest zarejestrowana w Ministerstwo Środowiska pod numerem 000025152.

Przeszukaj naszą stronę

Wspaniale, wygląda na to, że instalacja stacji ładowania w Twoim domu jest możliwa.

Przygotuj się na następny krok w kierunku elektryzującej przyszłości.

Konfiguracja i zakup Charger

Dziękujemy za podane informacje.

Instalacja ładowarki Charger w twoim domu może stanowić pewne wyzwanie. Ale nie martw się, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć dla Ciebie rozwiązanie! Poniżej znajdują się nasze szczegółowe sugestie, proszę odnieść się do tej, która najlepiej odzwierciedla Twoją odpowiedź.

1. Wyzwanie :

Twoje miejsce parkingowe znajduje się w budynku mieszkalnym lub komercyjnym.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy w Twoim kompleksie budynków nie ma już innych punktów ładowania zainstalowanych w pobliżu/na terenie:

√ Punkty ładowania już zainstalowane: W tym przypadku instalacja naszej skrzynki naściennej wydaje się być możliwa, ponieważ są już zainstalowane inne punkty ładowania. Zazwyczaj potrzeba trochę więcej czasu, aby uzyskać pozwolenie od właściciela/ właścicieli budynków, ale ponieważ są już zainstalowane niektóre wallboxy, jest duża szansa na uzyskanie pozwolenia.

Jednak koszty mogą różnić się od naszych standardowych pakietów instalacyjnych. Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi możliwość instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 00800 43347328.

X Nie ma zainstalowanych punktów ładowania: W tym przypadku proces walidacji wykonalności instalacji może trwać dłużej i może przekroczyć nasz standardowy pakiet instalacyjny. Konieczne może być również podjęcie pewnych dodatkowych starań w celu uzyskania zgody wszystkich właścicieli/właścicieli budynku.

Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. Może on również pomóc w uzyskaniu pozwolenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 000800 43347328.

2. Wyzwanie :

Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu i nie masz zgody właściciela na przeprowadzenie instalacji, wówczas instalacja nie będzie możliwa.

Jak należy postępować:

Prosimy o uzyskanie zgody przed kontynuacją zakupu.

3. Wyzwanie:

Nie masz miejsca parkingowego, które jest już podłączone do zasilania.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy Twoje miejsce parkingowe znajduje się dalej niż 10 metrów od źródła prądu:

√ Tak, więcej niż 10 metrów: Jest to tylko wskazówka, że mogą być konieczne dodatkowe prace, które nie są ujęte w naszym standardowym pakiecie instalacyjnym. Po złożeniu zamówienia nasz partner instalacyjny sprawdzi warunki lokalne i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

X Nie, w promieniu 10 metrów: Istnieje duża szansa, że instalacja może być nadal wykonalna i pokryta w ramach naszego standardowego pakietu instalacyjnego. Przy zamówieniu nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

4. Wyzwanie:

Może istnieć ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pełnej mocy ładowarki ze względu na umowną moc przyłączeniową.

Jak należy postępować:

Jeżeli zakontraktowana moc nie jest dużo niższa niż 7 kW, nie należy się tym przejmować. Jeśli jest ona wyraźnie niższa nie będziesz w stanie korzystać z maksymalnej mocy ładowarki. Jeśli chcesz zwiększyć moc i skorzystać z maksymalnej mocy ładowania, zalecamy kontakt z operatorem sieci lub właścicielem nieruchomości. Nasz partner instalacyjny z przyjemnością pomoże Ci w razie potrzeby w ewentualnej prośbie o zwiększenie mocy.

5. Wyzwanie:

W pobliżu pojazdu nie ma prostej ściany o szerokości co najmniej 30 cm, do której można by przymocować Wallbox.

Jak należy postępować:

Zazwyczaj Wallbox musi być montowany na ścianie lub podobnej solidnej prostej powierzchni, która jest wystarczająco stabilna, aby go utrzymać.

W przypadku, gdy w pobliżu miejsca parkingowego nie ma nic podobnego, nasz lokalny partner instalacyjny postara się zaproponować odpowiednią alternatywę. Związane z tym prace mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Zalecamy kontynuowanie zamówienia i wyjaśnienie szczegółów podczas Home Check z naszym partnerem instalacyjnym. Możesz anulować zamówienie, jeśli szacowane koszty przekroczą Twoje oczekiwania.

Konfiguracja i zakup Charger

Czy instalacja ładowarki Charger w Twoim domu jest możliwa?

Wystarczy kilka kliknięć, aby sprawdzić wykonalność instalacji. Otrzymasz informację, czy nasz pakiet standardowy pasuje do Twoich potrzeb lub czy jest jakieś wyzwanie do pokonania.

Niezależnie od wyniku, zarówno my, jak i nasz instalator zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby instalacja była możliwa.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Great - You are OLEV eligible.

Save up to £ 350 now and finanlize your configuration.

Continue with £350 OLEV grant

Sorry - it seems your are not OLEV eligible

In order to check out OLEV grant requirements you can visit our financial funding page or finanlize your Seat charger configuration without OLEV.

Continue without OLEV grant

Check your OLEV eligibility

The OLEV grant will reduce the cost of your Seat Charger Pro and its installation by £350. We can apply on your behalf for the grant in case you meet the following requirements. Please check them and confirm your eligibility. To learn more about the OLEV grant scheme please have a look at the section Financial Support or find out more on the OLEV website.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

został dodany do twojego koszyka

Zobacz Koszyk